Terveydenhuollon tiedonkäsittelyn ammattilaiset.

SMARTmedi Oy:n toteuttama SMARTmedi-tietokanta on kehitetty tukemaan terveydenhuollon ammattilaisten tiedonhallintaa ja erityisesti helpottamaan hakuja koodistoista.

SMARTmedi-tietokanta on integroitavissa potilastietojärjestelmään esimerkiksi täydentämään perinteistä diagnoosihakua.

SMARTmedi-tietokanta

SMARTmedi Oy:n toteuttama SMARTmedi-tietokanta on kehitetty tukemaan terveydenhuollon ammattilaisten tiedonhallintaa ja erityisesti helpottamaan hakuja erilaisista koodistoista. Tietokanta yhdistää eri tietolähteet yhdeksi kehitys- ja käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi. Oikein valittu koodisisältö, oikein ajoitettuna mahdollistaa eri tietosisältöjen hyödyntämisen osana ammattilaisen työtä.

Palvelinkeskus
Heti saatavilla

Tietosisällöt

Valmiita vakioituja tietosisältöjä ovat mm. ICD-10-tautiluokitus, ICPC-2-perusterveydenhuollon luokitus, lääketieteellisesti painotetut keskeiset diagnoosit sekä lääkeaineiden synonyymikoodisto.

Helposti saavutettavissa

Rajapinta

Nykyaikainen rajapinta tiedonhakua varten. Sovelluskehittäjien toteutustyö on mahdollisimman suoraviivaista. Tietokantojen jakelu rajapinnan kautta mahdollistaa nopean reagoinnin sisältöjen muutoksiin ilman raskasta manuaalista päivitystä.

Nopeampaa sovelluskehitystä

Hyödyt

Rajapinnan käyttö mahdollistaa sovelluskehittäjien keskittymisen toiminnallisuuden kehittämiseen, eikä aika kulu muuttuvien tietolähteiden käsittelyyn. Selkeä jako sovelluskehittämisen ja tietosisällön kehittämisen välillä mahdollistaa hankittujen tietokantalisenssien täydellisen hyödyntämisen.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijat, jotka tuntevat toimialan substanssin ja tarpeet

Tekstianalytiikka

Tietokannat

Tietosisältöjen luomisen ja hallinnan kokeneet asiantuntijat

Laatu

Meille datan laatu on ensisijaista, tiedämme mitä tiedon eri vaiheissa edellytetään

SmartMEDI wired logo

Erityistarpeet

Teemme tiedostasi nykyaikaista, lähdedatasta riippumatta

Kansalliset vaatimukset

Laaja-alainen kokemus kansallisten vaatimusten toteuttamisesta täsmällisesti

ICD-11